PC služby

servis & www pre malé firmy a domácnosti

- Spracovanie dát (databáz, tabuliek)
- Poradenstvo v oblasti počítačov ich ochrany, softvéru a sietí (lan, wifi)
- Obnova dát s diskov, USB kľúčov, pamäťových kárt, CD, DVD
- Digitalizácia dokumentov
- Grafické práce (plagáty, reklamy, logá, vizitky)
- Zalamovanie grafické spracovanie diplomových bakalárskych prác
- Školenia v oblasti PC